top of page

Casus

Voorlichting

Fontys Management Economie en Recht

De teamleiders van vier Hogescholen van Fontys zagen de studentenaantallen teruglopen. De aangeboden voorlichting was vooral gericht op vakinhoud, studiepunten en de structuur van de opleidingen, terwijl Fontys breed de strategische visie “van cijfers naar waarden” geïntroduceerd werd. Via een StoryFlow lezing kwamen we in contact met Nicolette Koot, de communicatieadviseur van Fontys Opleiding Bedrijfskunde. "Wij zoeken iemand die ons kan helpen bij het vastleggen van ons verhaal", was haar vraag.

StoryFlow training

Zoeken naar het verhaal betekent eerst kijken welke waarden je deelt en welke visie en ambitie je hebt voor de komende jaren. Alleen dan gaat het over betekenisgeving en niet over marketing/reclame. 

Energieke StoryFlow co-creatie sessies volgden met docententeams en ook met studenten. De resultaten van de co-creaties waren verrassend. Alle opleidingen kwamen los van elkaar uit op dieperliggende waarden die veel meer gericht waren op de ontwikkeling en zelfsturing van de student dan op inhoud en resultaat van leerprocessen. De student kreeg bij alle vier de opleidingen de hoofdrol. Elke school koos daarbij voor eigen uitgangspunten die onderstreepten waar de opleiding voor wilde gaan. Zelfsturing (karakterontwikkeling), uitdaging, dieper leren kijken en verschillende leerstijlen ondersteunen.

Verhalen

We hebben samen met docenten en studenten de verhalen voor de opleidingen uitgewerkt in scenario’s en deze geproduceerd tot korte films die vanaf 2016 uitgangspunt zijn bij alle voorlichtingsactiviteiten. Niet alleen stegen de onderwijsaantallen flink, maar de teams gingen hun onderwijs inrichten vanuit de zelfgekozen waarden. Als je zelfsturing belooft, moeten er ook keuzemogelijkheden zijn bijvoorbeeld. 

Communicatieklimaat

Bovendien kreeg het interne communicatieklimaat een enorme boost door bij de productie van de films door zoveel mogelijk eigen studenten en docenten als acteur in te zetten. 

“We zijn inmiddels al een paar jaar verder en nog steeds worden de metaforen uit de StoryFlow sessies gebruikt bij plannen en onderwijsontwikkelingen”- Nicolette Koot Communicatieadviseur Fontys Opleiding Bedrijfskunde

bottom of page