top of page

Privacybeleid

StoryFlow teamleiderschap vindt privacy belangrijk, wij gaan behoedzaam om met de gegevens van onze relaties. Gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan anderen overgedragen. Opgeslagen gegevens zijn intern beveiligd, zodat ze alleen toegankelijk zijn voor bevoegde medewerkers.

StoryFlow teamleiderschap voldoet aan privacy-by-design en privacy-by-default; dat houdt onder andere in dat niet meer gegevens worden verzameld dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en dat deze ook niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. De wettelijke bewaartermijn is hiervoor leidend.

Het privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23 oktober 2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Het privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij gegevens opslaan, hoe wij de gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 

bottom of page