top of page

Casus

Kansrijke Start Groenewoud

Ik kreeg een telefoontje tijdens een drukke werkdag van een enthousiast persoon die een zeer duidelijke vraag had. Ze vroeg of zij en haar collega alsjeblieft op zeer korte termijn de Story Flow-training mochten volgen. Ik dacht, dat zijn nog eens leuke klanten. Ze weten wat ze willen. Er werd meteen over en weer gelachen aan de telefoon, waarmee de basis voor de verdere samenwerking eigenlijk al gelegd was. Astrid van de Griendt en Marijana Laus zijn projectleider bij de GGD Hart voor Brabant in Tilburg.

Karakters Astrid en Marijana

Het zijn gedreven projectleiders die houden van de verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen. Ze geloven dat als een team intrinsiek gemotiveerd is, ze harder en beter werken. “Ik geloof erin dat medewerkers zelf het beste weten wat nodig is”, geeft Astrid aan.

In deze projectleiders zit een bepaald enthousiasme/flair. Ze durven voor een groep te staan, ze bereiden zich goed voor en durven zich kwetsbaar op te stellen indien nodig. Dit maakt hen sterk.

Ze voeren geen kunstje op, ze zijn authentiek. Ze luisteren goed naar de reacties uit de groep en anticiperen op de situatie. Van nature gaat er al veel goed bij hun manier van leidinggeven. Ze zijn leergierig en willen leren structuur aan te brengen in het aansturen van een project waarbij “experimenterend leren” uitgangspunt is.

Het project

Astrid en Marijana hadden van de gemeente Tilburg de opdracht gekregen om het project Kansrijke
Start in de wijk Groenewoud op te zetten. Dit is een project waarin het Medische en het Sociale
Domein moet samenwerken om jonge kinderen (van min 10 maanden tot 4 jaar) een kansrijke start te geven. Een goede start, heeft onderzoek aangetoond, kan blijvend verschil maken voor een kind
zowel medisch, sociaal als cognitief.

 

De gemeente gaf de opdracht “om het anders te doen” waarbij experimenterend leren uitgangspunt is, want de gemeente wil dat er verschil gemaakt wordt voor de inwoners. Verschil dat duurzaam is. Om vanuit de behoeften van de inwoners, in samenwerking met de professionals, te werken gingen Astrid en Marijana op zoek naar een methodiek die “structuur geeft aan vrijheid”. Zo kwamen ze bij de Story Flow-methode terecht.

 

Meestal gaan we eerst in op de persoon zelf. Wat voor een leiderschapstype ben je, waar gaat het meestal goed, waar loop je tegenaan, om elkaar beter te leren kennen en om te kijken of StoryFlow iets voor je kan zijn. Tijdens ons kennismakingsgesprek bleek echter dat de volgende dag ongeveer 25 mensen uit de twee domeinen een tweede ontmoeting hadden (denk aan ggd, gemeente, verloskundige, basisschool, kinderarts, sociaalwerker, kinderdagverblijf etc.). Ik heb mijn agenda leeg gemaakt en we zijn meteen samen aan de slag gegaan en hebben een creatieve ochtend ontworpen. De volgende dag stonden Jeroen en ik naast Astrid en Marijana om er een echte StoryFlow bijeenkomst van te maken..

Setup

StoryFlow ontleent zijn kracht aan de wereld van verhalen die ons aanjaagt en onze menselijke emotie raakt. De mensen die gevraagd zijn deel te nemen aan de pilot Goede Start Groenewoud kennen elkaar niet of nauwelijks, hebben verschillende belangen en ieder een eigen achterban waaraan teruggekoppeld moet worden. Ze moeten een nieuwe samenwerking aangaan en hun eigenbelang opzijzetten.

 

De ochtend stond daarom in het teken van de setup van een verhaal. In de setup wordt altijd aandacht gegeven aan de wereld waarin het verhaal zich afspeelt, de karakters geïntroduceerd en staat er iets op het spel. Aan het einde van de ochtend hadden we via creatieve werkvormen een gouden en een zwart scenario uitgewerkt voor een fictief kind in Groenewoud, genaamd Chantal. Dit maakte de urgentie zichtbaar om de schouders onder dit project te zetten. Er staat echt iets op het spel. “Als we niets doen dan gaat Chantalleke een zwaar leven tegemoet. Wij kunnen het verschil maken!”, geeft iemand uit de groep aan. In een setup van een verhaal maak je ook kennis met het genre van het verhaal (komedie, thriller). De regels van het verhaal worden dan zichtbaar. Dit hebben we vertaald in een open sfeer waar je fouten mag maken en ook minder goede ideeën mag roepen.

 

De rol van de projectleiders is hierbij heel belangrijk. Astrid en Marijana laten de groep voortdurend voelen dat het hun project is en dat zij de groep faciliteren en niet andersom. Drempels werden verlaagd en de groep schaarde zich achter hun gezamenlijke missie. Rondom 3 ideeën vormden zich 3 werkgroepen die ieder zelfstandig verder gingen. Een keer in de zoveel tijd worden er tijdens een plenaire bijeenkomst, georganiseerd volgens de Story Flow-methodiek, successen en tegenslagen gedeeld. Als je naar het Story Flow-model kijkt dan zie je dat je eerst met het hart werkt, keuzes maakt, dan met het hoofd werkt en terugkomt op je keuze om hem eventueel bij te stellen. De groep vliegt onder begeleiding van de projectleiders meerdere keren door het model.    

StoryFlow-training

We hebben Astrid en Marijana in twee dagdelen de basis bijgebracht van het StoryFlow denken. Gezamenlijk hebben we filmfragmenten bekeken die de kenmerken van een verhaal illustreren en je in sneltreinvaart op weg helpen om anders (meer mensgericht) aan te sturen.

Samen hebben we een projectgroepbijeenkomst ontworpen met daarin de dynamiek van het verhalende denken.

Twee dagdelen waar inhoud en plezier de training naar een hoger level tilde. 
“Wacht even, niets zeggen, we willen eerst zelf even denken…ik voel het, maar ik ben op zoek naar de juiste woorden”

Sfeer projectgroep Groenewoud

StoryFlow heeft ervoor gezorgd dat er een sfeer in de projectgroep is van delen, elkaar op scherp zetten, eerlijk aangeven als het niet lukt, nieuwe mensen meenemen als dat nodig is, mensen die (tijdelijk) stoppen omdat hun inbreng even minder past, bij een ander werkgroepje aansluiten omdat je even mee wilt praten, etc. Inmiddels werken en denken de eerste burgers ook mee! Astrid en Marijana bewaken deze sfeer voortdurend door als projectleiders vooral te volgen en ze aan te jagen maar niet te dwingen of te eisen. Het project is spanend en leuk. De projectgroepleden zetten hun eigen werk opzij omwille van de voortgang van dit project. Het woord “uren” is nog niet gevallen terwijl iedereen het razend druk heeft. Het succes van dit project valt op. Onlangs stonden Astrid en Marijana samen met minister Hugo de Jonge van VWS op een landelijk podium om te vertellen over dit project. 

Onderhoudscontract

Marijana of Astrid neemt regelmatig contact met ons op om even te sparren. Hoe zet je nu volgens de Story Flow-methodiek de volgende stap in het proces? We denken dan mee en samen ontwerpen we de volgende (deel)stap. Juist in coronatijd was het opzoeken van deze samenwerking noodzakelijk om ook online StoryFlow proof bijeenkomsten te organiseren. Zelfs online ervaart de projectgroep nog steeds flow!

Download hier het GGD-rapport (via de blog)

bottom of page