top of page

Wat onze klanten over ons vertellen 

Onze expertises

Leiderschapsontwikkeling

"Dankzij Story Flow heb ik geleerd mijn team meer te betrekken bij het proces. Dat maakt mijn team succesvoller en mij als leider sterker. Saskia en Jeroen hebben mij inzicht gegeven in verhalende principes en groepsdynamica. Ook heb ik leren ontwerpen vanuit hun methode. Hierdoor heb ik grip op het groepsproces en kan ik voortdurend rekenschap afleggen over de stand van zaken in een project."
 

- Niek Steeghs, Directielid, Protifarm

Teamontwikkeling

"Via StoryFlow hebben we een paar dynamische dagdelen met ons team beleefd. Door spannende werkvormen kwamen we eindelijk tot een definitief antwoord op onze waaromvraag. Daardoor is het nu veel makkelijker om samen het gesprek te voeren over wat we nu echt met elkaar willen en hoe we dit samen kunnen gaan bereiken. Dat heeft mijn positie ook versterkt. Ik kan nu steeds in gesprekken een diepere laag pakken."

 

- Marko Does, Directeur, Werkplein Hart West-Brabant

Cultuurverandering

"Saskia en Jeroen hebben ons via StoryFlow geholpen om het communicatieklimaat te veranderen. We voelden ons na een aantal leerzame en spannende sessies veel veiliger om ons kwetsbaar op te stellen, zaken met elkaar te delen en elkaars kracht te gebruiken in plaats van te miskennen. Dit was een stevige basis om tot een cultuurverandering te komen waarbij we in een groeiende organisatie onze familiariteit behielden, maar daar een portie professionaliteit aan konden toevoegen. Voor mij als directeur was het belangrijk dat het “wij-zij” denken doorbroken werd en er een "wij-samen" cultuur voor terug kwam.

- Hilde Kleynen, Directeur, Nt2 Mundium College

Storytelling

"Via StoryFlow hebben we samen met Saskia en Jeroen sessies op maat ontworpen voor het onderwijsteam Financial Services Management waar ik toentertijd leiding aan gaf. Vanuit die sessies ontstonden echte “waarden”-gedreven verhalen die verfilmd zijn en die uitgangspunt werden voor de voorlichtingen. Maar die verhalen gingen veel verder; in elk team werden de drijfveren uitgelicht die de basis vormden voor onze verdere onderwijsontwikkeling. De verhalen zijn geen verkooptrucje maar beloftes van binnenuit voor het onderwijs dat we uiteindelijk wilden gaan realiseren. De karakters die onthuld werden in de verhalen waren ijkpunt voor onze gesprekken over onderwijs."

- Angela van de Wildenberg, Opleidingsmanager, Ondernemerschap en Retail Management Fontys

Agile werken en strategie

"Wij hebben StoryFlow als methode aangereikt gekregen om deze in te zetten bij complexe processen die vragen om betrokkenheid en draagvlak. Aangezien we steeds vaker via vormen van co-creatie werken, is het wijs om hier ook een methodiek onder te leggen. Strategische processen vragen steeds vaker om experiment, dialoog en trial and error als je optimaal wendbaar wilt zijn. De Story Flow-methode is hiervoor uitermate geschikt. Na een basistraining en wat hulp bij eerste ontwerpsessies konden we er prima mee uit de voeten. StoryFlow is een waardevolle toevoeging aan de toolkit van BMC-adviseurs die in de markt actief zijn als resultaatgerichte, meebewegende partners bij complexe problemen."

- Minke Poppens, Senior Adviseur sociaal domein, Zorg en Veiligheid BMC Advies

bottom of page