top of page

Casus

Het Superheldenteam 

Cultuurverandering

 

Het Nt2 Mundium College, een school voor Eerste Opvang Anderstaligen, heeft voortdurend te maken met grote wisselingen in aantal en onderwijsniveau van leerlingen. Werkdruk leidde tot vele kleine irritaties en negatieve geluiden op de wandelgangen.

Het communicatieklimaat was niet optimaal en meningsverschillen over regels leidden tot de vraag naar meer regels. Het management koos ervoor om het samen op te lossen met de hulp van de Story Flow-methode.

Training StoryFlow

In een keukentafelsessie hebben Jean Beyers, Hilde Kleynen en Sanela Hamzic de StoryFlow theorie gekoppeld aan de dagelijkste praktijk op de school. Dit managementteam wilde werken aan het oplossende vermogen van het docententeam en vooral niet met een pakket afspraken en regeltjes de organisatie verbeteren, want regels verouderen en duurzame samenwerking niet.
 
De docenten die er werken zijn allemaal leuke individuen maar een hecht team is het niet. Je kan wel zeggen dat docenten elkaar aan moeten spreken als ze iets dwars zit, maar in de praktijk lukt dit niet gaven ze aan. Dit is niet vreemd want het team voldoet nog niet aan de basiswaarden van een bevlogen team. Een bevlogen team voelt zich veilig bij elkaar, voelt zich voortdurend uitgedaagd, is betrokken en neemt samen besluiten.
 

Gezamenlijk besloten we om de pijler (psychologische)veiligheid als eerste op te pakken. We maakten samen een ontwerp voor de eerste teamdag. Een dag waarin goede sfeer en met een knipoog naar elkaar en de organisatie kijken centraal stond. Het managementteam wilde dat wij (Jeroen, Mieke en Saskia) de dag zouden hoasten en dat zij als deelnemers mee zouden doen om te onderstrepen dat het gaat om samen en niet wij/zij.

“Dankzij de training en coaching van Saskia, Jeroen en Mieke is de collectiviteit van het team duidelijk versterkt” – Jean Beyers, (voormalig) directeur, Nt2 Mundium College

Eerste teamdag

De wereld van verhalen biedt een schat aan mogelijkheden om op een prettige manier het gesprek een laagje dieper te trekken zonder te vervallen in details en oud zeer. Collega’s die al jaren met elkaar samenwerkten bleken elkaar minder goed te kennen dan zij zelf dachten. Uitspraken als: “Ik voel mij een beetje Hermelien Griffel uit de Harry Potter-serie omdat ik een enorm pietje precies ben en alles wil weten. Irritant voor anderen, maar ik kan niet anders; anders verlies ik grip”, of “Iedereen is hier een soort Pippi. We doen maar wat, we kunnen wel wat regels gebruiken”, of “Wij zijn hier net als Expeditie Robinson, we werken samen, maar iedereen houdt een stuk voor zichzelf, want je weet nooit wat je nog tegenkomt” geven het dieperliggende probleem duidelijk aan. Er bleek een eilandjescultuur te zijn ontstaan en de docenten botsten vooral op werkstijlen. Er werd die dag veel gelachen en serieus gepraat. Tot slot van de dag werd het gezamenlijke idee omarmd om te worden zoals “The X-man”: Een superheldenteam dat de individuele krachten bundelt voor de gezamenlijke missie “een nieuw thuis bieden voor de (uit oorlogsgebied gevluchte) kinderen”.

Werkgroep

Samen met een werkgroep uit het docententeam is de wens uitgewerkt een “Superheldenteam” te worden. Er is goed naar ieders verhalen geluisterd en er zijn persoonlijkheidstesten gedaan. Zo ontstond de “Mundium League”, die in de loop van een paar teamdagen meer vorm kreeg door de leden avonturen te laten beleven. Door het verhalende denken ontstond het inzicht dat diversiteit juist fijn kan zijn. 

Productie StoryFlow teamleiderschap, illustrator Marijn Herder

De Mundium League

De Mundium League bestaat uit zes archetypes die het team van 45 personen vertegenwoordigen. Niemand is precies één persoon, maar de verschillende werkstijlen en de daarmee gepaarde conflicten zijn iedereen duidelijk. Er is geen goede of foute werkstijl en niemand is perfect. Tijdens teamdagen zijn er zelfs zes fictieve klaslokalen gemaakt voor de archetypes. 

Cultuurverandering

Twee jaar later was de Mundium League niet meer nodig. Het team is zich ervan bewust van elkaars verschillen en maakt gebruik van ieders talenten. De een leent wat structuur van de ander, de ander gebruikt wat creativiteit van de een. Het communicatieklimaat is blijvend veranderd. 

“Oh, ik ben geloof ik wat dominant. Sorry, ik hou even mijn mond. Ik ben hier gewoon enthousiast over” - Annica Casti, docent Nt2 Munidum College
 

bottom of page